TASQUES D'ESTIU PER PRESENTAR ALS EXÀMENS DE SETEMBRE 2018

Educació Plàstitca i Visual        EPV 1r ESO
         EPV 2n ESO
         EPV 3r PMAR
   
Educació Física        EF 1r ESO
         EF 2n ESO
         EF 3r ESO
         EF 4t ESO
   
 Música        Música I
         Música II
   
Matemàtiques        Matemàtiques 1r A ESO
         Matemàtiques 2n A ESO
         Matemàtiques 2n ESO
         Matemàtiques Aplicades 3r ESO
         Matemàtiques Acadèmiques 3r ESO
         Matemàtiques Acadèmiques 4t ESO
          Ciències Aplicades FPB I
   
Tecnologia         Tecnologia 2n B ESO