PROJECTE MEDIAMBIENTAL

Com cada curs escolar pensam que és molt important la conciència ambiental tant dels alumnes com dels professors i la resta de la comunitat educativa i amb aquesta finalitat ens juntam representants de tots i decidim com actuar.
Enguany ens hem proposar continuar liníes de cursos passats com "els residus" "hort i jardí"  "consum responsable" .
A cada una de les línies actuam de manera diferent:

-Residus posam en marxa la "Brigada verda" (alumnes i professors) per tal de implicar a tots en la importància de la reutilització i separació de residus tant dins l'aula com al pati.
 
- Hort i jardí: amb els alumnes de 1r dissenyam i duim a terme un hort ecologic per tal de que vegin tot el procés fins que arriba a la nostra cuina.

- Consum responsable: amb els alumnes de segon cicle i dirigit des de l'àrea de valors étics es treballa aquest eix temàtic i s'organitzen projectes" .A més els dies abans de nadal s'organitza un Mercadet nadalenc de 2ª mà per tal de que tota la comunitat educativa s'impliqui.