Aquest són els òrgans de govern del nostre centre:

Coordinadors
Caps de departament
Comissió de Coordinació Pedagògica
Tutors
Consell Escolar