APRENENTATGE BASAT EN PROJECTES

Seguint la formació que vàrem iniciar el curs passat sobre "Treball cooperatiu" els professors interessats estan realitzant una formació sobre "Aprenenetatge basat en projectes". Una nova línia metodològica que s'està imposant a molts de centres.
Aquesta metodologia té com a finalitat motivar als alumnes a aprendre, desenvolupar la seva autonomia, fomentar l'esperit crític, reforçar les seves capacitats socials i promoure la se creativitat.I per això les activitats estan unides amb la intenció d'obtenir un producte final connectat amb els interesos dels alumnes.

Esperam poder dur-la a terme el curs vinent tenint en compte la necessitat de canvis organitzatius. Posarem als alumnes al centre del procés d'ensenyament-aprenentatge i als professors com a facilitadors del mateix.